Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

Câu 673300: Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

A. \(y = {x^3} + {x^2} - 5x + 3\).

B. \(y = {x^3} - {x^2} + x - 3\).

C. \(y = \sqrt {x - 3} \).

D. \(y = \dfrac{{x + 1}}{{2x + 1}}\).

Câu hỏi : 673300

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi và chỉ khi hàm số liên tục trên \(\mathbb{R}\)và có \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hàm số \(y = {x^3} - {x^2} + x - 3\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(y' = 3{x^2} - 2x + 1 \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\) nên hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com