Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ dưới đây:

Số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:

Câu 673304: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ dưới đây:

Số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 673304

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Điểm cực trị của hàm số là điểm mà tại đó hàm số xác định và qua đó đạo hàm đổi dấu.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào bảng xét dấu \(f'\left( x \right)\) ta thấy hàm số đạt cực trị tại \(x =  - 1,\,\,x = 0,\,\,x = 2,\,\,x = 3\).

  Vậy hàm số có 4 điểm cực trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com