Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Công sai d của một cấp số cộng hữu hạn có số hạng đầu \({u_1} = 10\) và số hạng cuối \({u_{21}} = 50\) là:

Câu 673305: Công sai d của một cấp số cộng hữu hạn có số hạng đầu \({u_1} = 10\) và số hạng cuối \({u_{21}} = 50\) là:

A. \(d = 2\).

B. \(d =  - 2\).

C. \(d = 1\).

D. \(d = 4\).

Câu hỏi : 673305

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng có số hạng đầu \({u_1}\), công sai d là: \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({u_{21}} = {u_1} + 20d \Leftrightarrow d = \dfrac{{{u_{21}} - {u_1}}}{{20}} = \dfrac{{50 - 10}}{{20}} = 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com