Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 3}}{{x - 3}}\) tại giao điểm của đồ thị với trục tung là:

Câu 673322: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 3}}{{x - 3}}\) tại giao điểm của đồ thị với trục tung là:

A. \(y =  - 2x + 4\).

B. \(y = 3x + 1\).

C. \(y = 2x - 4\).

D. \(y =  - 2x\).

Câu hỏi : 673322

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xác định giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại điểm có hoành độ \(x = {x_0}\) là:

\(y = f'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + f\left( {{x_0}} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cho \(y = 0 \Rightarrow x = 2\) \( \Rightarrow \) Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là điểm có hoành độ bằng 2.

  Ta có:

  \(y' = \dfrac{{ - 2}}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} \Rightarrow y'\left( 2 \right) =  - 2\).

  \(y\left( 2 \right) = 0\)

  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: \(y =  - 2\left( {x - 0} \right) + 0 \Leftrightarrow y =  - 2x\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com