Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường thẳng \(y =  - 1\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào dưới đây?

Câu 673327: Đường thẳng \(y =  - 1\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. \(y = \dfrac{{2{x^2} + 3x + 2}}{{x - 2}}\).

B. \(y = \dfrac{{1 + {x^2}}}{{1 + {x^2}}}\).

C. \(y = \dfrac{{1 + x}}{{1 - x}}\).

D. \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 2}}\).

Câu hỏi : 673327

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) có tiệm cận ngang \(y = \dfrac{a}{c}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{1 + x}}{{1 - x}}\) có tiệm cận ngang \(y =  - 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com