Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do ba gen không alen phân li độc lập quy định tương tác theo kiểu bổ sung, mỗi gen có hai alen. Tiến hành các phép lai, kết quả thu được kiểu hình của đời con thể hiện ở bảng dưới đây:

Biết rằng các cây hoa trắng (a), (b), (c) đều thuần chủng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về tính trạng này là đúng?

 

I. Nếu cho cây F1 của phép lai 3 lai với cây hoa trắng (c) thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 hoa đỏ : 7 hoa trắng.

II. Nếu cây F1 của phép lai 1 tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hính là 100% hoa trắng.

III. Nếu cho cây F1 của phép lai 3 tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 27 hoa đỏ : 37 hoa trắng.

IV. Nếu cho cây F1 của phép lai 3 lai với cây hoa trắng (b) thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.

Câu 673413: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do ba gen không alen phân li độc lập quy định tương tác theo kiểu bổ sung, mỗi gen có hai alen. Tiến hành các phép lai, kết quả thu được kiểu hình của đời con thể hiện ở bảng dưới đây:Biết rằng các cây hoa trắng (a), (b), (c) đều thuần chủng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về tính trạng này là đúng?


 


I. Nếu cho cây F1 của phép lai 3 lai với cây hoa trắng (c) thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 hoa đỏ : 7 hoa trắng.


II. Nếu cây F1 của phép lai 1 tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hính là 100% hoa trắng.


III. Nếu cho cây F1 của phép lai 3 tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 27 hoa đỏ : 37 hoa trắng.


IV. Nếu cho cây F1 của phép lai 3 lai với cây hoa trắng (b) thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 673413

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về di truyền học


- Kiến thức về các quy luật di truyền


- Đọc hiểu văn bản

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai 1, 2 ,3 có: F1 đồng tính → P thuần chủng.

  Phép lai 4:

  Xét F2: 3 hoa đỏ : 13 hoa trắng có tổ hợp bằng 16 → tích tổ hợp: \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\)

  F1 của phép lai 3         ×        F1 của phép lai 1

       AaBbDd                                Aabbdd

   

  Phép lai 5:

  F2: 9 hoa đỏ : 23 hoa trắng → tổ hợp = 32 → tích tổ hợp: \(\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}\)

  F1 của phép lai 3         ×          F1 của phép lai 2

       AaBbDd                                  aaBbDd

   

  → Kiểu gen của P:

  (a)Aabbdd ; (b) aaBBDD ; (c) Aabbdd

  I.AaBbDd x aabbdd → tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ là: A-B-D- = \(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\) = 1/8 → tỉ lệ hoa trắng = 7/8

  → Đúng.

  II.Aabbdd x Aabbdd → 100% trắng → đúng

  III.AaBbDd x AaBbDd → A-B-D- = \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\) = 27/64 → 27 đỏ : 37 trắng → Đúng

  IV.AaBbDd x aaBBDD → tỉ lệ đỏ: A-B-D- = 1/2   →   1 đỏ : 3 trắng → Sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com