Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người:

Biết rằng không xảy ra đột biển, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào về bệnh này là đúng?

Câu 673415: Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người:

Biết rằng không xảy ra đột biển, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào về bệnh này là đúng?

A. Bệnh do hai gen không alen nằm trên các NST thường, tương tác theo kiểu bổ sung.

B. Bệnh do gen nằm trong tế bào chất quy định, di truyền theo dòng mẹ.

C. Bệnh do một gen có hai alen nằm trên NST thường, trong đó alen lặn quy định bị bệnh.

D. Bệnh do một gen có hai alen nằm trên NST thường, trong đó alen trội quy định bị bệnh.

Câu hỏi : 673415

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về di truyền học

- Kiến thức về các quy luật di truyền

- Đọc hiểu văn bản

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Ta có thể thấy bệnh trên không do một gen nằm trên NST thường quy định do:

  + Nếu bệnh do alen trội quy định thì trường hợp bố mẹ II.1 và II.2 sinh ra con bị bệnh là không thể xảy ra. → D sai

  + Nếu bệnh so alen lặn quy định thì trường hợp bố mẹ III.4 và III.5 sinh ra con không bị bệnh là không thể xảy ra. → C sai

  - Do các con của trường hợp I.5 và I.6 có kiểu hình khác với kiểu hình của mẹ nên bệnh không so gen nằm trên tế bào chất quy định và di truyền theo dòng mẹ. → B sai

  - Xét trường hợp bệnh do hai gen không alen nằm trên NST thường quy định, tương tác bổ sung.

  + Khi đó các cá thể bình thường sẽ có kiểu gen A_B_

  + Các có thể bị bệnh sẽ có kiểu gen A_bb, aaB_ và aabb

  Xét kiểu gen trên ta thấy hợp lý với sơ đồ phả hệ của đề bài. → A đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com