Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bên mô tả kiểu phân bố cá thể của ba quần thể (a), (b), (c) thuộc ba loài giả định trong diện tích 100 m2. Cho rằng các khu vực còn lại của ba quần thể nghiên cứu không có sự khác biệt so với mô tả trên hình và mỗi dấu chấm (●) trong hình minh họa cho một cá thể. Theo lí thuyết, những phát biểu nào sau đây về ba quần thể này là đúng?

I.  Điều kiện môi trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kiểu phân bố cá thể của ba quần thể (a), (b), (c).

II. Kiểu phân bố cá thể của quần thể (c) là phổ biến nhất trong tự nhiên.

III. Khi quần thể (b) xảy ra hiện tượng xuất cư, kích thước của quần thể này có thể thay đổi.

IV. Mật độ cá thể của quần thể tăng dần theo thứ tự (b) → (a) → (c).

Câu 673416: Hình bên mô tả kiểu phân bố cá thể của ba quần thể (a), (b), (c) thuộc ba loài giả định trong diện tích 100 m2. Cho rằng các khu vực còn lại của ba quần thể nghiên cứu không có sự khác biệt so với mô tả trên hình và mỗi dấu chấm (●) trong hình minh họa cho một cá thể. Theo lí thuyết, những phát biểu nào sau đây về ba quần thể này là đúng?

I.  Điều kiện môi trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kiểu phân bố cá thể của ba quần thể (a), (b), (c).

II. Kiểu phân bố cá thể của quần thể (c) là phổ biến nhất trong tự nhiên.

III. Khi quần thể (b) xảy ra hiện tượng xuất cư, kích thước của quần thể này có thể thay đổi.

IV. Mật độ cá thể của quần thể tăng dần theo thứ tự (b) → (a) → (c).

A. I, III và  IV.

B. I, II và III.

C. I và III.

D. II và IV.

Câu hỏi : 673416

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sinh thái học

- Kiến thức về các đặc trưng cơ bản của quần thể

- Đọc hiểu văn bản

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I. Kiểu phân bố của quần thể là do nguồn thức ăn cũng như các nhân tố ngoại cảnh khác vậy nên phát biểu “Điều kiện môi trưởng ảnh hưởng đến kiểu phân bố cá thể” là Đúng.

  II. Trong tự nhiên kiểu phân bố phổ biến nhất là phân bố theo nhóm (a) vậy nên (c) là kiểu phân bố phổ biến nhất là Sai.

  III. Sự xuất, nhập cư có thể dẫn tới thay đổi số lượng cá thể trong quần thể từ đó làm thay đổi kích thước quần thể. Vậy nên phát biểu này Đúng.

  IV. Loài (a) có 29 cá thể, loài (b) có 20 cá thể, loài (c) có 24 cá thể, nên thứ tự mật độ cá thể tăng dần của các quần thể là (b) → (c) → (a). Vậy nên phát biểu này Sai.

  Vậy các phát biểu đúng là I và III

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com