Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 673433: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

C. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

D. Phản ứng thu nhiệt có \({\Delta _r}H > 0\).

Câu hỏi : 673433
Phương pháp giải:

Đặc điểm phản ứng nhiệt hóa học.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B sai, vì phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng tỏa/giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com