Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đun nóng, Cl2 phản ứng với NaOH theo phương trình:

3Cl2 + 6NaOH $\xrightarrow{{{t^o}}}$  5X + Y + 3H2O.

Trong phản ứng trên, hai chất X, Y lần lượt là

Câu 673434: Khi đun nóng, Cl2 phản ứng với NaOH theo phương trình:

3Cl2 + 6NaOH $\xrightarrow{{{t^o}}}$  5X + Y + 3H2O.

Trong phản ứng trên, hai chất X, Y lần lượt là

A. NaCl và NaClO.

B. NaCl và HCl.

C. NaCl và NaClO3.

D. NaClO và NaClO3.

Câu hỏi : 673434

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính oxi hóa khử của đơn chất chlorine.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  3Cl2 + 6NaOH $\xrightarrow{{{t^o}}}$   5NaCl + NaClO3 + 3H2O

  ⟹ X là NaCl, Y là NaClO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com