Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các thí nghiệm:

- Thí nghiệm 1: Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr.

- Thí nghiệm 2: Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường).

- Thí nghiệm 3: Nhỏ nước Br2 vào dung dịch NaI.

- Thí nghiệm 4: Đốt 2,88 gam kim loại R (hóa trị II) trong khí Cl2 (dư).

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

b. Dựa vào phản ứng ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 3, hãy so sánh tính oxi hóa của Cl2, Br2 và I2.

c. Sau khi phản ứng ở thí nghiệm 4 xảy ra hoàn toàn, thu được 11,4 gam muối chloride của kim loại R. Xác định kim loại R.

Câu 673448: Cho các thí nghiệm:

- Thí nghiệm 1: Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr.

- Thí nghiệm 2: Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường).

- Thí nghiệm 3: Nhỏ nước Br2 vào dung dịch NaI.

- Thí nghiệm 4: Đốt 2,88 gam kim loại R (hóa trị II) trong khí Cl2 (dư).

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

b. Dựa vào phản ứng ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 3, hãy so sánh tính oxi hóa của Cl2, Br2 và I2.

c. Sau khi phản ứng ở thí nghiệm 4 xảy ra hoàn toàn, thu được 11,4 gam muối chloride của kim loại R. Xác định kim loại R.

Câu hỏi : 673448
Phương pháp giải:

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)

  TN1: Cl2 + 2KBr ⟶ 2KCl + Br2

  TN2: Cl2 + 2NaOH ⟶ NaCl + NaClO + H2O

  TN3: Br2 + 2NaI ⟶ 2NaBr + I2

  TN4: R + Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ RCl2

  b)

  Phản ứng ở TN1 cho thấy tính oxi hóa của Cl2 > Br2

  Phản ứng ở TN 3 cho thấy tính oxi hóa của Br2 > I2

  ⟹ Tính oxi hóa: Cl2 > Br2 > I2

  c)

  \(\begin{array}{l}{n_R} = {n_{RC{l_2}}} \Rightarrow \dfrac{{2,88}}{R} = \dfrac{{11,4}}{{R + 35,5.2}}\\ \Rightarrow R = 24(Mg)\end{array}\)

  Kim loại R là magnesium (Mg)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com