Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình hóa học: $Mg{\,_{(s)}}\,\, + \,\,2HCl{\,_{(aq)}}\xrightarrow{{}}MgC{l_{2\,\,(aq)}}\,\, + \,\,{H_{2\,\,(g)}}$  (1)

a. Xác định chất oxi hóa, chất khử và viết quá trình oxi hóa, quá trình khử xảy ra trong phản ứng (1).

b. Khi tăng nồng độ của dung dịch HCl (các điều kiện khác không đổi), tốc độ phản ứng (1) tăng hay giảm? Tại sao?

c. Khi thực hiện phản ứng (1), trong thời gian 125 giây thì đo được có 15 mL khí hydrogen sinh ra. Tính tốc độ trung bình tạo thành khí hydrogen trong khoảng thời gian trên.

d. Cho biết nhiệt hình thành chuẩn (\({\Delta _f}H_{298}^0\)) của HCl (aq), MgCl2 (aq) lần lượt là -167,2 kJ/mol và -796,9 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn (\({\Delta _r}H_{298}^0\)) của phản ứng (1). Ở điều kiện chuẩn, phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

Câu 673449: Cho phương trình hóa học: $Mg{\,_{(s)}}\,\, + \,\,2HCl{\,_{(aq)}}\xrightarrow{{}}MgC{l_{2\,\,(aq)}}\,\, + \,\,{H_{2\,\,(g)}}$  (1)

a. Xác định chất oxi hóa, chất khử và viết quá trình oxi hóa, quá trình khử xảy ra trong phản ứng (1).

b. Khi tăng nồng độ của dung dịch HCl (các điều kiện khác không đổi), tốc độ phản ứng (1) tăng hay giảm? Tại sao?

c. Khi thực hiện phản ứng (1), trong thời gian 125 giây thì đo được có 15 mL khí hydrogen sinh ra. Tính tốc độ trung bình tạo thành khí hydrogen trong khoảng thời gian trên.

d. Cho biết nhiệt hình thành chuẩn (\({\Delta _f}H_{298}^0\)) của HCl (aq), MgCl2 (aq) lần lượt là -167,2 kJ/mol và -796,9 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn (\({\Delta _r}H_{298}^0\)) của phản ứng (1). Ở điều kiện chuẩn, phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

Câu hỏi : 673449

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quá trình oxi hóa – khử.

Tốc độ trung bình phản ứng: \(\bar v = \dfrac{{\Delta C}}{{\Delta t}}\)

Biến thiên enthalpy của phản ứng: \({\Delta _r}H_{298}^0 = {\Delta _f}H_{298}^0(sp) - {\Delta _f}H_{298}^0(cd)\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)

  Chất oxi hóa: HCl

  Chất khử: Mg

  Quá trình oxi hóa: $\mathop {Mg}\limits^0 \xrightarrow{{}}\mathop {Mg}\limits^{ + 2}  + 2e$

  Quá trình khử: $2\mathop H\limits^{ + 1}  + 2e\xrightarrow{{}}{H_2}$

  b)

  Tốc độ phản ứng tăng

  Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của chất tham gia phản ứng (theo định luật tác dụng khối lượng)

  c)

  \(\bar v = \dfrac{{15}}{{125}} = 0,12(mL/s)\)

  d)

  \(\begin{array}{l}{\Delta _r}H_{298}^0 = {\Delta _f}H_{298}^0(MgC{l_2}(aq)) + {\Delta _f}H_{298}^0({H_2}(g)) - {\Delta _f}H_{298}^0(Mg(s)) - 2.{\Delta _f}H_{298}^0(HCl(aq))\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 796,9 + 0 + 0 - 2.( - 167,2) =  - 462,5(kJ)\end{array}\)

  Ở điều kiện chuẩn, phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com