Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một thí nghiệm, ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 25oC, cho một miếng Zn có khối lượng m gam vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Thể tích khí hydrogen thoát ra theo thời gian được cho trong bảng sau:

a. Hãy cho biết: Tổng thể tích khí hydrogen tạo ra trong thí nghiệm là bao nhiêu? Giá trị của m bằng bao nhiêu? Biết thể tích của 1 mol chất khí ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 25oC là 24,79 lít.

b. Nếu lặp lại thí nghiệm trên ở 35oC (các điều kiện khác không đổi) thì khoảng thời gian bao lâu phản ứng kết thúc? Cho biết hệ số nhiệt độ Van’t Hoff của phản ứng trên là γ = 2,4.

Câu 673450: Trong một thí nghiệm, ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 25oC, cho một miếng Zn có khối lượng m gam vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Thể tích khí hydrogen thoát ra theo thời gian được cho trong bảng sau:

a. Hãy cho biết: Tổng thể tích khí hydrogen tạo ra trong thí nghiệm là bao nhiêu? Giá trị của m bằng bao nhiêu? Biết thể tích của 1 mol chất khí ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 25oC là 24,79 lít.

b. Nếu lặp lại thí nghiệm trên ở 35oC (các điều kiện khác không đổi) thì khoảng thời gian bao lâu phản ứng kết thúc? Cho biết hệ số nhiệt độ Van’t Hoff của phản ứng trên là γ = 2,4.

Câu hỏi : 673450
Phương pháp giải:

Tốc độ trung bình phản ứng: \(\bar v = \dfrac{{\Delta C}}{{\Delta t}}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)

  Tổng thể tích khí hydrogen tạo ra là 50 mL.

  Phương trình phản ứng: Zn + H2SO4 ⟶ ZnSO4 + H2

  \({n_{Zn}} = {n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,05}}{{24,79}}(mol)\)

  ⟹ \({m_{Zn}} = \dfrac{{0,05}}{{24,79}}.65 \simeq 0,1311(g)\)

  b)

  Ở 25oC, phản ứng kết thúc ở thời điểm khoảng 5 phút

  ⟹ Tốc độ trung bình của phản ứng: \({\bar v_{25}} = \dfrac{m}{{5.60}} = \dfrac{m}{{300}}(g/s)\)

  Ở 35oC, phản ứng kết thúc tốc độ trung bình của phản ứng tăng 2,4 lần

  ⟹ \({\bar v_{35}} = 2,4.{\bar v_{25}} = 2,4.\dfrac{m}{{300}} = \dfrac{m}{{125}}\)

  Vậy khi thực hiện ở 30oC, sau khoảng 125 giây phản ứng kết thúc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com