Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau: 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

Câu 673483: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

B. \(\left( { - \infty ;2} \right)\).

C. \(\left( { - 1;4} \right)\).

D. \(\left( { - 3;2} \right)\).

Câu hỏi : 673483

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hàm số đồng biến khi \(f'\left( x \right) > 0\), nghịch biến khi \(f'\left( x \right) < 0\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com