Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {x - 2} \right)^{ - \dfrac{1}{2}}}\) là 

Câu 673484: Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {x - 2} \right)^{ - \dfrac{1}{2}}}\) là 

A. \(\left[ {2; + \infty } \right).\)

B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}.\)

C. \(\left( {2; + \infty } \right).\)

D. \(\left( { - \infty ; + \infty } \right).\)

Câu hỏi : 673484

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tập xác định hàm \({x^a}\)

Nếu a nguyên dương thì tập xác định là R

Nếu a nguyên âm thì tập xác định là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\)

Nếu a không nguyên thì tập xác định là \(\left( {0, + \infty } \right)\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {\left( {x - 2} \right)^{ - \dfrac{1}{2}}}\) có \( - \dfrac{1}{2}\) không nguyên nên điều kiện \(x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com