Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz,\) cho \(\overrightarrow a \left( {2; - 1;3} \right),{\rm{ }}\overrightarrow b  = \overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  + \overrightarrow k \). Toạ độ véc \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là

Câu 673488: Trong không gian \(Oxyz,\) cho \(\overrightarrow a \left( {2; - 1;3} \right),{\rm{ }}\overrightarrow b  = \overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  + \overrightarrow k \). Toạ độ véc \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là

A. \(\left( {4;1;4} \right).\)

B. \(\left( {3; - 1;2} \right).\)

C. \(\left( {3;1;4} \right).\)

D. \(\left( {3;3;4} \right).\)

Câu hỏi : 673488
Phương pháp giải:

\(\overrightarrow b  = m\overrightarrow i  + n\overrightarrow j  + p\overrightarrow k  \Rightarrow b\left( {m,n,p} \right)\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\overrightarrow a \left( {2; - 1;3} \right),{\rm{ }}\overrightarrow b  = \overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  + \overrightarrow k  \Rightarrow \overrightarrow b \left( {1,2,1} \right)\\ \Rightarrow \overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {3,1,4} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com