Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz,\) cho hai điểm \(A\left( {1;5; - 2} \right)\) và  \(B\left( {3;3;2} \right)\). Trung điểm của đoạn thẳng AB có toạ độ là 

Câu 673489: Trong không gian \(Oxyz,\) cho hai điểm \(A\left( {1;5; - 2} \right)\) và  \(B\left( {3;3;2} \right)\). Trung điểm của đoạn thẳng AB có toạ độ là 

A. \(\left( {2; - 2;4} \right).\)

B. \(\left( {1; - 1;2} \right).\)

C. \(\left( {4;8;0} \right).\)

D. \(\left( {2;4;0} \right).\)

Câu hỏi : 673489

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Trung điểm AB có tọa độ \(\left( {\dfrac{{{x_A} + {x_B}}}{2},\dfrac{{{y_A} + {y_B}}}{2} + \dfrac{{{z_A} + {z_B}}}{2}} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trung điểm AB có tọa độ là \(\left( {\dfrac{{1 + 3}}{2},\dfrac{{5 + 3}}{2},\dfrac{{ - 2 + 2}}{2}} \right) = \left( {2,4,0} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com