Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) là 

Câu 673505: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) là 

A. \(y =  - 1.\)

B. \(y =  - \dfrac{1}{2}.\)

C. \(y = 2.\)

D. \(y = 1.\)

Câu hỏi : 673505

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) có tiệm cận đứng là \(x =  - \dfrac{d}{c}\), tiệm cận ngang là \(y = \dfrac{a}{c}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) là \(y = 2.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com