Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{\left( {{x^2} - 1} \right)x}}\) . Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Câu 673506: Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{\left( {{x^2} - 1} \right)x}}\) . Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2.

B. 3. 

C. 4

D. 5. 

Câu hỏi : 673506

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Định nghĩa đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\)


+ Đường thẳng \(y = {y_0}\) là TCN của đồ thị hàm số nếu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = 0\) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = 0\).


+ Đường thẳng \(x = {x_0}\) là TCN của đồ thị hàm số nếu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y =  + \infty \) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y =  - \infty \) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y =  + \infty \) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y =  - \infty \).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \dfrac{{x - 1}}{{\left( {{x^2} - 1} \right)x}} = \dfrac{1}{{\left( {x + 1} \right)x}}\) có tiệm cận ngang \(y = 0\)

  Hàm số có 2 tiệm cận đứng \(x = 0;x =  - 1\)

  Vậy hàm số có tất cả 3 đường tiệm cận

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com