Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng lập trường của tư sản dân tộc Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925)?

Câu 673609: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng lập trường của tư sản dân tộc Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925)?

A. Chỉ nhượng bộ thực dân Pháp trên lĩnh vực chính trị.

B. Không kiên định, dễ thỏa hiệp khi Pháp nhượng bộ.

C. Hợp tác với Pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế.

D. Kiên định chống lại mọi thủ đoạn chính trị của Pháp.

Câu hỏi : 673609

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung phản ánh đúng lập trường của tư sản dân tộc Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925) đó là Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam mang tính cải lương, không kiên định, dễ thoả hiệp trước những nhượng bộ của Pháp. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com