Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 và Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) có điểm tương đồng nào sau đây?

Câu 673610: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 và Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Thành lập chính quyền của toàn thể nhân dân Việt Nam.

B. Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

C. Hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

D. Tổ chức các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.

Câu hỏi : 673610

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm tương đồng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 và Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) có điểm tương đồng đó là Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com