Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 673611: Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Xác định giai cấp lãnh đạo.

B. Đề ra phương hướng chiến lược.

C. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.

D. Xác định phương pháp đấu tranh.

Câu hỏi : 673611

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm khác nhau.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong Cương lĩnh chính trị, Nguyễn Ái Quốc xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản, phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.

  Trong Luận cương, Trần phú xác định lực lượng cách mạng chỉ có nông dân và công nhân.

  => Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com