Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: “What have you done to my laptop, Jane?” asked Tom.

A. Tom asked Jane what she had done to his laptop.

B. Tom asked Jane what has she done to his laptop.

C. Tom asked Jane what had she done to his laptop.

D. Tom asked Jane what she has done to his laptop.

Câu hỏi : 673670
Phương pháp giải:
Câu trần thuật
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lùi thì hiện tại hoàn thành về quá khứ hoàn thành

  Đổi “my” thành “his”

  Tạm dịch:

  “Em đã làm gì với máy tính xách tay của anh thế, Jane?” Tom hỏi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I’m sure Linda was very upset when you left.

A. Linda may be very upset when you left.

B. Linda could have been very upset when you left.

C. Linda must have been very upset when you left.

D. Linda must be very upset when you left.

Câu hỏi : 673671
Phương pháp giải:
Động từ khuyết thiếu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Must have + PII: chắc chắn đã

  Tạm dịch:

  Tôi chắc rằng Linda đã rất buồn khi bạn rời đi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: I haven’t met my grandparents for five years.

A. I have met my grandparents for five years.

B. I didn’t meet my grandparents five years ago.

C. I last met my grandparents five years ago.

D. I often met my grandparents five years ago.

Câu hỏi : 673672
Phương pháp giải:
Thì hiện tại hoàn thành
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Haven’t + PII for .... = last + V ..... ago: chưa từng làm gì trong bao lâu

  Tạm dịch:

  Tôi đã không gặp ông bà tôi đã năm năm rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com