Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Quảng cáo

Câu 1: Paul and Daisy are discussing life in the future.

A. It doesn’t matter at all.  

B. It is very kind of you to say so.

C. There’s no doubt about that.

D. I am sorry to hear that

Câu hỏi : 673680
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Paul và Daisy đang thảo luận về cuộc sống trong tương lai.

  Paul: “Tôi tin rằng du lịch vũ trụ sẽ trở nên hợp lý hơn với nhiều người trong tương lai.” - Daisy: “____”

  A. Nó không quan trọng chút nào.

  B. Bạn thật tử tế khi nói như vậy.

  C. Không có nghi ngờ gì về điều đó.

  D. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó

  Tạm dịch:

  Paul: “Tôi tin rằng du lịch vũ trụ sẽ trở nên hợp lý hơn với nhiều người trong tương lai.” - Daisy: “Không có nghi ngờ gì về điều đó.”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: – Mai: “How fashionable a pair of trainers you have!”  – Nam: ‘_______’

A. I know it’s fashionable.

B. Yes, of course.

C. Thanks for your compliment.

D. Do you want to know where I bought them?

Câu hỏi : 673681
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  – Mai: “Đôi giày thể thao của bạn thật thời trang làm sao!” – Nam: ‘_________’

  A. Tôi biết nó hợp thời trang.

  B. Vâng, tất nhiên.

  C. Cảm ơn lời khen của bạn.

  D. Bạn có muốn biết tôi mua chúng ở đâu không?

  Tạm dịch:

  – Mai: “Đôi giày thể thao của bạn thật thời trang làm sao!” – Nam: “Cảm ơn lời khen của bạn.”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com