Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. national

B. potential

C. natural

D. pollution

Câu hỏi : 673738
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. national /ˈnæʃnəl/

  B. potential /pəˈtenʃl/

  C. natural /ˈnætʃrəl/

  D. pollution /pəˈluːʃn/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. black

B. map

C. chat

D. fame

Câu hỏi : 673739
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. black /blæk/

  B. map /mæp/

  C. chat /tʃæt/

  D. fame /feɪm/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com