Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}\)

Câu 673765: Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}\)

A. \(\int {f\left( x \right)dx}  =  - \cot x + C\).

B. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \cot x + C\).

C. \(\int {f\left( x \right)dx}  =  - \dfrac{1}{{\sin x}} + C\).

D. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{1}{{\sin x}} + C\).

Câu hỏi : 673765

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chú ý: \(\int {\dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}dx}  =  - \cot x\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\int {f\left( x \right)dx}  = \int {\dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}dx}  =  - \cot x + C\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com