Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích \(V\) khối lăng trụ có diện tích đáy \(B = 6\left( {c{m^2}} \right)\) và chiều cao \(h = 2\left( {cm} \right)\) là

Câu 673768: Thể tích \(V\) khối lăng trụ có diện tích đáy \(B = 6\left( {c{m^2}} \right)\) và chiều cao \(h = 2\left( {cm} \right)\) là

A. \(V = 6\left( {c{m^3}} \right)\).

B. \(V = 24\left( {c{m^3}} \right)\).

C. \(V = 12\left( {c{m^3}} \right)\).

D. \(V = 4\left( {c{m^3}} \right)\).

Câu hỏi : 673768

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy \(B\) và chiều cao \(h\) là \(V = Bh\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích \(V\) khối lăng trụ có diện tích đáy \(B = 6\left( {c{m^2}} \right)\) và chiều cao \(h = 2\left( {cm} \right)\) là \(V = Bh = 6.2 = 12\left( {c{m^3}} \right)\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com