Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho hai điểm \(A\left( {1;2;0} \right),\,\,B\left( {3; - 2; - 6} \right)\). Tìm tọa độ điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow {AB} \)

Câu 673767: Trong không gian \(Oxyz\), cho hai điểm \(A\left( {1;2;0} \right),\,\,B\left( {3; - 2; - 6} \right)\). Tìm tọa độ điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow {AB} \)

A. \(M\left( {1; - 2; - 3} \right)\).

B. \(M\left( {2;0; - 3} \right)\).

C. \(M\left( {2; - 4; - 6} \right)\).

D. \(M\left( { - 2;4;6} \right)\).

Câu hỏi : 673767

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cho hai điểm \(C\left( {{x_C};{y_C};{z_C}} \right),\,\,D\left( {{x_D};{y_D};{z_D}} \right)\). Khi đó: \(\overrightarrow {CD}  = \left( {{x_D} - {x_c};{y_D} - {y_C};{z_D} - {z_C}} \right)\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(M\left( {{x_M};{y_M};{z_M}} \right)\)

  Khi đó \(\overrightarrow {OM}  = \left( {{x_M};{y_M};{z_M}} \right)\)

  Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2; - 4; - 6} \right)\)

  Vì \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow {AB} \) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_M} = 2\\{y_M} =  - 4\\{z_M} =  - 6\end{array} \right.\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com