Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Diện tích \(S\) của mặt cầu bán kính \(R = 2\left( {cm} \right)\) là

Câu 673770: Diện tích \(S\) của mặt cầu bán kính \(R = 2\left( {cm} \right)\) là

A. \(S = \dfrac{{32\pi }}{3}\left( {c{m^2}} \right)\).

B. \(S = \dfrac{{16\pi }}{3}\left( {c{m^2}} \right)\).

C. \(S = 16\pi \left( {c{m^2}} \right)\).

D. \(S = 32\pi \left( {c{m^2}} \right)\).

Câu hỏi : 673770

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Diện tích của mặt cầu \(S\) có bán kính \(R\) là \(S = 4\pi {R^2}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích \(S\) của mặt cầu bán kính \(R = 2\left( {cm} \right)\) là \(S = 4\pi {R^2} = 4\pi {.2^2} = 16\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com