Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) có đạo hàm là

Câu 673771: Trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) có đạo hàm là

A. \(y' = {x^{\sqrt 3  - 1}}\).

B. \(y' = \sqrt 3 {x^{\sqrt 3 }}\).

C. \(y' = \sqrt 3 {x^{\sqrt 3  - 1}}\).

D. \(y' = {x^{\sqrt 3 }}\ln x\).

Câu hỏi : 673771
Phương pháp giải:

Đạo hàm của hàm số \(y = {x^a}\) là \(y' = a.{x^{a - 1}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) có đạo hàm là \(y' = \sqrt 3 {x^{\sqrt 3  - 1}}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com