Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm \(S\) của phương trình \({\log _2}\left( {x - 1} \right) = 3\) là

Câu 673774: Tập nghiệm \(S\) của phương trình \({\log _2}\left( {x - 1} \right) = 3\) là

A. \(S = \left\{ 7 \right\}\).

B. \(S = \left\{ {10} \right\}\).

C. \(S = \left\{ 9 \right\}\).

D. \(S = \left\{ 8 \right\}\).

Câu hỏi : 673774
Phương pháp giải:

- Tìm ĐKXĐ

- Đưa về cùng cơ số

- Sử dụng: \({\log _2}x = {\log _2}y \Leftrightarrow x = y\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(x > 1\)

  Ta có: \({\log _2}\left( {x - 1} \right) = 3 \Leftrightarrow {\log _2}\left( {x - 1} \right) = {\log _2}8 \Leftrightarrow x - 1 = 8 \Leftrightarrow x = 9\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com