Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác đều cạnh \(a\) và thể tích khối chóp \(\dfrac{{{a^3}}}{4}\). Tính khoảng cách từ \(S\) đến mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\).

Câu 673785: Cho khối chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác đều cạnh \(a\) và thể tích khối chóp \(\dfrac{{{a^3}}}{4}\). Tính khoảng cách từ \(S\) đến mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\).

A. \(2a\sqrt 3 \).

B. \(a\sqrt 3 \).

C. \(a\).

D. \(3a\).

Câu hỏi : 673785
Phương pháp giải:

Khoảng cách từ \(S\) đến mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\) là \(d = \dfrac{{3V}}{S}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích tam giác \(ABC\) là \(\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\)

  Khoảng cách từ \(S\) đến mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\) là \(d = \dfrac{{3V}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{3.\dfrac{{{a^3}}}{4}}}{{\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}}} = a\sqrt 3 \)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com