Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 673886: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thủy phân hoàn toàn xenlolozo thu được fructozo.

B. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozo.

C. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím.

D. Aminopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu hỏi : 673886
Phương pháp giải:

Tính chất polime.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì thủy phân hoàn toàn xenlulozo thu được glucozo.

  B đúng, vì ${C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{len\,men}}2C{O_2} + 2{C_2}{H_5}OH$

  C đúng, khoai lang trong tinh bột tạo phức màu xanh tím với I2.

  D đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com