Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 673887: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Sợi bông, sợi tằm đều thuộc loại tơ tự nhiên.

C. Tơ nitron được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng.

D. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Câu hỏi : 673887

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất, phương pháp điều chế polime.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng HOOC – (CH2)4 – COOH và H2N – (CH2)6 – NH2.

  B đúng.

  C sai, vì tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp CH2 = CH – CN.

  D sai, vì cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com