Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(b) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa, vừa thu được chất khí là

Câu 673894: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(b) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa, vừa thu được chất khí là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu hỏi : 673894

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học kim loại. hợp chất của kim loại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Na + H2O ⟶ NaOH + \(\frac{1}{2}\)H2

  2NaOH + CuSO4 ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

  (b) (NH4)2HPO4 + 3Ca(OH)2 ⟶ Ca3(PO4)2↓ + 2NH3↑ + 3H2O

  (c) AgNO3 + HCl ⟶ AgCl↓ + HNO3

  (d) H2SO4 + Ba(HCO3)2 ⟶ BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

  ⟹ Có 3 phản ứng vừa sinh ra chất khí, vừa sinh ra kết tủa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com