Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 6,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong oxi dư, thu được 12,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

Câu 673895: Đốt cháy 6,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong oxi dư, thu được 12,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

A. 175.

B. 150.

C. 350.

D. 300.

Câu hỏi : 673895

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng: mKL + mO = moxit

BTNT(H): nHCl = 2.nH2O = 2.nO

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn khối lượng: mKL + mO = moxit

  ⟹ mO = 12,2 – 6,6 = 6,6 (g) ⟶ nO = 0,35 (mol)

  BTNT(H): nHCl = 2.nH2O = 2.nO = 0,7 (mol)

  ⟹ VHCl = 0,7/2 = 0,35 (L) = 350 mL

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com