Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại độ dài quãng đường di chuyển trong một tuần (đơn vị: kilômét) của 40 chiếc ô tô:

a) Lập bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy với năm nhóm ứng với năm nửa khoảng:

\(\left[ {100;120} \right);\left[ {120;140} \right);\left[ {140;160} \right);\left[ {160;180} \right);\left[ {180;200} \right).\)

b) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu.

Câu 673955: . Mẫu số liệu dưới đây ghi lại độ dài quãng đường di chuyển trong một tuần (đơn vị: kilômét) của 40 chiếc ô tô:

a) Lập bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy với năm nhóm ứng với năm nửa khoảng:

\(\left[ {100;120} \right);\left[ {120;140} \right);\left[ {140;160} \right);\left[ {160;180} \right);\left[ {180;200} \right).\)

b) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu.

Câu hỏi : 673955

Quảng cáo

Phương pháp giải:

nn

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Bảng tần số ghép nhóm

  b) Trung bình cộng là: \(\overline x  = \dfrac{{110.4 + 130.15 + 150.14 + 170.5 + 190.2}}{{40}} = 143\)

  Trung vị là: \({M_e} = 140 + \left( {\dfrac{{20 - 19}}{{14}}} \right) \cdot 20 \approx 141\)

  \({Q_1}\) là \({Q_1} = 120 + \left( {\dfrac{{10 - 4}}{{15}}} \right) \cdot 20 = 128\)

  \({Q_2}\) là: Có \({Q_2} = {M_e} \approx 141\)
  \({Q_3}\) là: \({Q_3} = 140 + \left( {\dfrac{{30 - 19}}{{15}}} \right) \cdot 20 = 155,6\)

  c) Mốt của mẫu số liệu là:

  Có nhóm 2 là nhóm có tần số lớn nhất \( \Rightarrow {M_o} = 120 + \left( {\dfrac{{15 - 4}}{{2.15 - 4 - 14}}} \right) \cdot 20 \approx 138,3\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com