Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự phân liệt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản (năm 1929) đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay?

Câu 674009: Sự phân liệt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản (năm 1929) đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay?

A. Phải luôn có sự đấu tranh giữa các khuynh hướng tư sản và vô sản.

B. Hạn chế vai trò của thanh niên, trí thức trong xây dựng Đảng.

C. Chú trọng đoàn kết nội bộ để tạo nên sức mạnh thống nhất.

D. Khuyến khích việc đấu tranh vì lợi ích riêng trong nội bộ Đảng.

Câu hỏi : 674009

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự phân liệt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản (năm 1929) đã để lại bài học kinh nghiệm đó là phải chú trọng đoàn kết nội bộ để tạo nên sức mạnh thống nhất cho công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com