Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 vì lí do nào sau đây?

Câu 674010: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 vì lí do nào sau đây?

A. Đảng đã đưa nhân dân lao động bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

B. Lần đầu tiên Đảng lãnh đạo quần chúng đấu tranh thống nhất trong cả nước.

C. Đảng Cộng sản Đông Dương đã trở thành một phân bộ của Quốc tế Cộng sản.

D. Đảng đã tập hợp quần chúng đấu tranh trong một mặt trận dân tộc thống nhất.

Câu hỏi : 674010

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 vì Lần đầu tiên Đảng lãnh đạo quần chúng đấu tranh thống nhất trong cả nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com