Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chu vi của một hình chữ nhật là \(40\;{\rm{cm}}\). Chiều rộng ngắn hơn chiều dài \(8\;{\rm{cm}}\). Hãy tìm các kích thước chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Câu 674102: Chu vi của một hình chữ nhật là \(40\;{\rm{cm}}\). Chiều rộng ngắn hơn chiều dài \(8\;{\rm{cm}}\). Hãy tìm các kích thước chiều rộng của hình chữ nhật đó.

A. 14 cm

B. 6 cm

C. 12 cm

D. 8 cm

Câu hỏi : 674102
Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Công thức: Chu vi hình chữ nhật = 2.(chiều dài + chiều rộng)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là \({\rm{x}}({\rm{cm}})\), điều kiện: \(0 < x < 20\)

  Chiều dài của hình chữ nhật là: \(x + 8(\;{\rm{cm}})\)

  Chu vi của hình chữ nhật là: \(2(x + x + 8) = 4x + 16(\;{\rm{cm}})\)

  Vì chu vi của hình chữ nhật đó là \(40\;{\rm{cm}}\) nên ta có phương trình:

  \(\begin{array}{l}4x + 16 = 40\\4x = 24\\x = 6{\rm{ (TM)}}\end{array}\)

  Vậy hình chữ nhật đó có chiều rộng là \(6\;{\rm{cm}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com