Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bộ acquy đầy điện có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.

b) Tính suất điện động của acquy nếu trong thời gian hoạt động trên đây, nó sinh ra một công 172,8kJ.

Câu 674147: Một bộ acquy đầy điện có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.

b) Tính suất điện động của acquy nếu trong thời gian hoạt động trên đây, nó sinh ra một công 172,8kJ.

A. a) 0,2A; b) 6V

B. a) 0,4A; b) 6V

C. a) 0,2A; b) 3V

D. a) 0,4A; b) 3V

Câu hỏi : 674147

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}A = q\xi \\I = \dfrac{q}{t}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Theo bài ra ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{I_1} = 4A;{t_1} = 2h\\{t_2} = 40h\end{array} \right.\)

  Lại có: \(q = {I_1}{t_1} = {I_2}{t_2}\)

  \( \to {I_2} = \dfrac{{{I_1}{t_1}}}{{{t_2}}} = \dfrac{{4.2}}{{40}} = 0,2A\)

  Vậy cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại là 0,2A.

  b) Suất điện động của acquy là: \(\xi  = \dfrac{A}{{{q_1}}} = \dfrac{{172,{{8.10}^3}}}{{4.2.3600}} = 6V\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com