Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A or B on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the question.

Solar energy is a long lasting source of energy which can be used almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and the sun! Solar cells can easily be installed on house roofs, so no new space is needed and each user can quietly generate their own energy. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages. Wind and water power rely on turbines which are noisy, expensive and easy to break down. Solar cells are totally silent and non-polluting. As they have no moving parts, they require little maintenance and have a long lifetime.

However, solar energy also has some disadvantages. We can only generate solar energy during daytime because the system depends on sunlight. Besides, solar cells require large area to work effectively. The main disadvantage of solar energy is that it costs about twice as much as traditional sources such as coal, oil, and gas. This is because solar cells are expensive. Scientists are hoping that the costs of solar cells will reduce as more and more people see the advantages of this environmentally friendly source of energy.

Read the following passage and mark the letter A or B on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the question.

Solar energy is a long lasting source of energy which can be used almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and the sun! Solar cells can easily be installed on house roofs, so no new space is needed and each user can quietly generate their own energy. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages. Wind and water power rely on turbines which are noisy, expensive and easy to break down. Solar cells are totally silent and non-polluting. As they have no moving parts, they require little maintenance and have a long lifetime.

However, solar energy also has some disadvantages. We can only generate solar energy during daytime because the system depends on sunlight. Besides, solar cells require large area to work effectively. The main disadvantage of solar energy is that it costs about twice as much as traditional sources such as coal, oil, and gas. This is because solar cells are expensive. Scientists are hoping that the costs of solar cells will reduce as more and more people see the advantages of this environmentally friendly source of energy.

Câu 1: What does the passage mainly discuss?

A. Advantages and disadvantages of solar energy.

B. Solar energy's advantages over other sources of energy.

C. The cost of solar energy.

D. Solar energy as an alternative for fossil fuels.

Câu hỏi : 674267
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn văn chủ yếu thảo luận điều gì?

  A. Ưu nhược điểm của năng lượng mặt trời.

  B. Ưu điểm của năng lượng mặt trời so với các nguồn năng lượng khác.

  C. Chi phí của năng lượng mặt trời.

  D. Năng lượng mặt trời thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.

  Thông tin:

  - Compared to other renewable sources, they also possess many advantages.

  - However, solar energy also has some disadvantages.

  Tạm dịch:

  - So với các nguồn tái tạo khác, chúng cũng có nhiều lợi thế.

  - Tuy nhiên, năng lượng mặt trời cũng có một số nhược điểm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: What does the word “they” in line 4 refer to?

A. solar energy users

B. other renewable resources

C. advantages

D. solar cells

Câu hỏi : 674268
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “they” trong dòng 4 ám chỉ điều gì?

  A. người sử dụng năng lượng mặt trời

  B. các nguồn tài nguyên tái tạo khác

  C. lợi thế

  D. pin mặt trời

  Thông tin: Solar cells can easily be installed on house roofs, so no new space is needed and each user can quietly generate their own energy. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages.

  Tạm dịch: Pin mặt trời có thể dễ dàng được lắp đặt trên các mái nhà, vì vậy không cần thêm không gian mới và mỗi người dùng có thể nhẹ nhàng tạo ra năng lượng của riêng mình. So với các nguồn tái tạo khác, chúng cũng có nhiều lợi thế.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Which of the following is NOT a traditional source of energy?

A. solar energy

B. oil

C. coal

D. gas

Câu hỏi : 674269
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cái nào sau đây KHÔNG phải là nguồn năng lượng truyền thống?

  A. năng lượng mặt trời

  B. dầu mỏ

  C. than đá

  D. khí đốt

  Thông tin: The main disadvantage of solar energy is that it costs about twice as much as traditional sources such as coal, oil, and gas.

  Tạm dịch: Nhược điểm chính của năng lượng mặt trời là chi phí cao gấp đôi so với các nguồn truyền thống như than, dầu và khí đốt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Which of the following is the main disadvantage of solar energy mentioned in the passage?

A. It is expensive.

B. Solar cells require large areas to operate.

C. It is unfriendly to the environment.

D. It depends on sunlight.

Câu hỏi : 674270
Phương pháp giải:
Cấu trúc câu cơ bản
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây là nhược điểm chính của năng lượng mặt trời được đề cập trong đoạn văn?

  A. Nó đắt đỏ.

  B. Pin mặt trời cần diện tích lớn để hoạt động.

  C. Nó không thân thiện với môi trường.

  D. Nó phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời.

  Thông tin: The main disadvantage of solar energy is that it costs about twice as much as traditional sources such as coal, oil, and gas.

  Tạm dịch: Nhược điểm chính của năng lượng mặt trời là chi phí cao gấp đôi so với các nguồn truyền thống như than, dầu và khí đốt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: What does the word advantages in line 13 mean?

A. very bad

B. resources

C. benefits

D. friendly

Câu hỏi : 674271
Phương pháp giải:
Cấu trúc câu cơ bản
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ advantages ở dòng 13 có nghĩa là gì?

  advantages (n): những lợi ích

  A. very bad: rất tệ

  B. resources (n): tài nguyên

  C. benefits (n): những lợi ích

  D. friendly (adj): thân thiện

  => advantages = benefits: những lợi ích

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng lâu dài có thể được sử dụng ở hầu hết mọi nơi. Để tạo ra năng lượng mặt trời, chúng ta chỉ cần những tấm pin mặt trời và mặt trời! Pin mặt trời có thể dễ dàng được lắp đặt trên các mái nhà, vì vậy không cần thêm không gian mới và mỗi người dùng có thể nhẹ nhàng tạo ra năng lượng của riêng mình. So với các nguồn tái tạo khác, chúng cũng có nhiều lợi thế. Năng lượng gió và nước phụ thuộc vào các tua-bin – những thứ này ồn ào, đắt tiền và dễ hỏng hóc. Pin mặt trời hoàn toàn im lặng và không gây ô nhiễm. Vì chúng không có bộ phận chuyển động nên chúng cần ít bảo dưỡng và có tuổi thọ cao.

  Tuy nhiên, năng lượng mặt trời cũng có một số nhược điểm. Chúng ta chỉ có thể tạo ra năng lượng mặt trời vào ban ngày vì hệ thống phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, pin mặt trời đòi hỏi diện tích lớn để hoạt động hiệu quả. Nhược điểm chính của năng lượng mặt trời là chi phí cao gấp đôi so với các nguồn truyền thống như than, dầu và khí đốt. Điều này là do pin mặt trời rất đắt. Các nhà khoa học đang hy vọng rằng chi phí của pin mặt trời sẽ giảm xuống khi ngày càng có nhiều người nhìn thấy những ưu điểm của nguồn năng lượng thân thiện với môi trường này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com