Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: I have just moved to a new school. English is taught by native teachers there.

A. I have just moved to a new school that English is taught by native teachers.

B. I have just moved to a new school where English is taught by native teachers.

C. I have just moved to a new school which English is taught by native teachers.

D. I have just moved to a new school when English is taught by native teachers.

Câu hỏi : 674277
Phương pháp giải:
Mệnh đề quan hệ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “where/ in which” English is taught by native teachers” là mệnh đề quan hệ xác định, có chức năng xác định chính xác “a new school” – trường học mới mà người nói chuyển đến.

  => I moved to a new a school where/ in which English is taught by native teachers. => chọn B

  Tạm dịch: Tôi vừa chuyển đến một ngôi trường mới nơi tiếng Anh được dạy bởi giáo viên bản xứ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: He is not here now. He can’t help us carry our heavy luggage.

A. If he were here now, he could help us carry our heavy luggage.

B. If he is here now, he can help us carry our heavy luggage.

C. If he weren’t here now, he could help us carry our heavy luggage.

D. If he were here now, he can help us carry our heavy luggage.

Câu hỏi : 674278
Phương pháp giải:
Câu điều kiện
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tình huống ở hiện tại => dùng câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả những giả định không có thật ở hiện tại.

  Cấu trúc: If + S + V-quá khứ đơn + O, S + would (not) + V-infinitve + O.

  Tobe trong mệnh đề điều kiện luôn là “were”

  Câu gốc: Bây giờ anh ấy không có ở đây. Anh ấy không thể giúp chúng tôi mang hành lý nặng nề của mình.

  => If he were here now, he could help us carry our heavy luggage.

  Tạm dịch: Nếu bây giờ anh ấy ở đây, anh ấy có thể giúp chúng tôi mang hành lý nặng nề.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com