Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in

meaning to each of the following questions from 32 to 35.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in

meaning to each of the following questions from 32 to 35.

Quảng cáo

Câu 1: Mr. Minh used to smoke a lot.

A. Mr. Minh still smokes a lot now.

B. Mr. Minh doesn't smoke a lot any more.

C. Mr. Minh didn't use to smoke a lot.

D. Mr. Minh rarely smoked a lot.

Câu hỏi : 674325
Phương pháp giải:
Câu đồng nghĩa
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Mr. Minh still smokes a lot now: Hiện nay ông Minh vẫn hút thuốc nhiều

  B. Mr. Minh doesn't smoke a lot any more: Ông Minh không còn hút thuốc nhiều nữa.

  C. Mr. Minh didn't use to smoke a lot: Ông Minh không hút thuốc nhiều.

  D. Mr. Minh rarely smoked a lot: Ông Minh hiếm khi hút thuốc nhiều.

  Tạm dịch: Ông Minh từng hút thuốc lá rất nhiều.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: This is the first time I have attended such an enjoyable birthday party.

A. The first birthday party that I attended was enjoyable.

B. The first birthday party with my attendance was enjoyable.

C. My attendance at the first birthday party was enjoyable.

D. I have never attended such an enjoyable birthday party before.

Câu hỏi : 674326
Phương pháp giải:
Câu đồng nghĩa
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. The first birthday party that I attended was enjoyable: Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên tôi tham dự thật thú vị.

  B. The first birthday party with my attendance was enjoyable: Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên có sự tham dự của tôi thật thú vị.

  C. My attendance at the first birthday party was enjoyable: Việc tôi tham dự bữa tiệc sinh nhật đầu tiên thật thú vị.

  D. I have never attended such an enjoyable birthday party before: Tôi chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc sinh nhật thú vị như vậy trước đây.

  Tạm dịch: Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ như vậy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: "Please don't tell anyone my new address, Tom," said Jane.

A. Jane asked Tom not to tell anyone her new address.

B. Jane told Tom to tell everyone her new address.

C. Jane reminded Tom to tell everyone her new address.

D. Jane didn't want Tom to know her new address.

Câu hỏi : 674327
Phương pháp giải:
Câu đồng nghĩa
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Jane asked Tom not to tell anyone her new address: Jane yêu cầu Tom không nói cho ai biết địa chỉ mới của cô ấy.

  B. Jane told Tom to tell everyone her new address: Jane bảo Tom nói cho mọi người biết địa chỉ mới của cô ấy.

  C. Jane reminded Tom to tell everyone her new address: Jane nhắc Tom nói cho mọi người biết địa chỉ mới của cô ấy.

  D. Jane didn't want Tom to know her new address: Jane không muốn Tom biết địa chỉ mới của cô ấy.

  Tạm dịch: “Tom, xin đừng nói cho ai biết địa chỉ mới của tôi,” Jane nói.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Although she is very busy at work, she takes good care of her children.

A. Despite being busy at work, she takes good care of her children.

B. Because of being busy at work, she takes good care of her children.

C. As she is very busy at work, she takes good care of her children.

D. When she is very busy at work, she takes good care of her children.

Câu hỏi : 674328
Phương pháp giải:
Câu đồng nghĩa
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Despite being busy at work, she takes good care of her children: Mặc dù bận rộn trong công việc nhưng cô ấy vẫn chăm sóc con rất tốt.

  B. Because of being busy at work, she takes good care of her children: Vì bận đi làm nên cô ấy chăm sóc con rất tốt.

  C. As she is very busy at work, she takes good care of her children: Vì cô ấy rất bận rộn với công việc nên cô ấy chăm sóc con cái rất tốt.

  D. When she is very busy at work, she takes good care of her children: Khi cô ấy rất bận rộn trong công việc, cô ấy chăm sóc con cái rất tốt.

  Tạm dịch: Dù rất bận rộn trong công việc nhưng cô vẫn chăm sóc con rất tốt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com