Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta làm thí nghiệm tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định. Sợi dây AB dài 1,2m. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 20 bụng sóng. Xét các điểm M, N, P trên dây có vị trí cân bằng cách A các khoảng lần lượt là 15cm, 19cm và 28cm. Biên độ sóng tại M lớn hơn biên độ sóng tại N là 2 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để li độ phần tử tại M bằng biên độ của phần tử tại P là 0,04s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử dây tại điểm M là

Câu 674374: Người ta làm thí nghiệm tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định. Sợi dây AB dài 1,2m. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 20 bụng sóng. Xét các điểm M, N, P trên dây có vị trí cân bằng cách A các khoảng lần lượt là 15cm, 19cm và 28cm. Biên độ sóng tại M lớn hơn biên độ sóng tại N là 2 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để li độ phần tử tại M bằng biên độ của phần tử tại P là 0,04s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử dây tại điểm M là

A. 52,35 cm/s

B. 104,7 cm/s

C. 126,2 cm/s

D. 128,4 cm/s

Câu hỏi : 674374

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về sóng dừng trên dây 2 đầu cố định.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi xảy ra sóng dừng trên dây có 20 bụng sóng thì:

  n = 20 \( \to 20\dfrac{\lambda }{2} = 120(cm) \Rightarrow \lambda  = 12(cm)\)

  Biên độ dao động của các phần tử dây cách nút A một đoạn d được xác định bằng biểu thức:

  \(A = {A_b}\left| {\sin \left( {\dfrac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)} \right|\)

  Với Ab là biên độ điểm bụng. Nên:

  \({A_M} = {A_b};{A_N} = 0,5{A_b};{A_P} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}{A_b} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}{A_M}\)

  Theo giả thuyết có: \({A_M} - {A_N} = 2cm \to {A_b} = 4cm = {A_M}\)

  Dao động của điểm M có thể biễu diễn như sau:

  Thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp để li độ của phần tử tại M bằng biên độ của phần tử tại P là khi M đi từ M1 đến M2 (hoặc từ M3 đến M4), có:

  \(\begin{array}{l}\Delta t = \dfrac{T}{6} = 0,04(s) \to T = 0,24(s)\\ \to \omega  = \dfrac{{25\pi }}{3}(rad/s)\end{array}\)

  Tốc độ cực đại của phần tử dây tại M là:

  \({v_{M\max }} = \omega {A_M} = \dfrac{{25\pi }}{3}.4 \approx 104,72(cm/s)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com