Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I và công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P. Gọi Z là tổng hợp của mạch, \(\varphi \) là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Công thức nào sau đây sai?

Câu 674380: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I và công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P. Gọi Z là tổng hợp của mạch, \(\varphi \) là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Công thức nào sau đây sai?

A. \(\cos \varphi  = \dfrac{P}{{{I^2}Z}}\)

B. \(\cos \varphi  = \dfrac{R}{Z}\)

C. \(\cos \varphi  = \dfrac{{{U^2}}}{{PZ}}\)

D. \(\cos \varphi  = \dfrac{P}{{IU}}\)

Câu hỏi : 674380

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức liên quan đến công suất, hệ số công suất.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ số công suất:

  \(\begin{array}{l}\cos \varphi  = \dfrac{R}{Z}\\P = UI\cos \varphi  \Rightarrow \cos \varphi  = \dfrac{P}{{UI}} = \dfrac{P}{{{I^2}Z}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com