Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng song song gần nhau là chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t=0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm (2) là 4cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 674385: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng song song gần nhau là chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t=0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm (2) là 4cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3,9cm/s

B. 5,1cm/s

C. 4,6cm/s

D. 2,3cm/s

Câu hỏi : 674385

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về chất điểm dao động điều hòa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Biểu diễn dao động của hai chất điểm tương ứng trên đường tròn.

  - Tại t = 0, hai chất điểm ở cùng 1 vị trí \( \to \left( 1 \right)\left( 2 \right) \bot Ox\)(ta không xét đến trường hợp t = 0, hai chất điểm ở cùng 1 vị trí và chuyển động cùng chiều, vì khi đó hai chất điểm luôn chuyển động cùng nhau ở mọi thời điểm nên không có khoảng cách lớn nhất như đề bài đưa ra).

  - Tại thời điểm t = ∆t khoảng cách hai chất điểm là lớn nhất nên (1) (2) song song với Ox

  \( \to \Delta t = 0,25T \to \Delta t = 0,5T.\)

  Tốc độ trung bình của chất điểm (2) trong nửa chu kỳ cũng chính bằng tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ: \({v_{tb}} = 4\left( {cm/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com