Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành thí nghiệm sau:

Bước 1: Rót 3 ml dung dịch saccarozo 1% vào ống nghiệm và rót tiếp vào đó 1 ml dung dịch H2SO4 10%. Đun nóng ống nghiệm khoảng 5 – 10 phút sau đó để nguội.

Bước 2: Cho từ từ dung dịch NaOH 1-% vào hỗn hợp cho đến khi quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Bước 3: Thêm khoảng 1ml dung dịch CuSO4 5% vào ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau:

(a) Tại bước 1, xảy ra phản ứng thủy phân saccarozo.

(b) Sau bước 3, dung dịch thu được có màu xanh lam.

(c) Ở bước 2, NaOH vừa trung hòa axit vừa tạo môi trường kiềm.

(d) Ở bước 3, nếu thay CuSO4 bằng CuCl2 cho kết quả tương tự.

Số phát biểu đúng là

Câu 674598: Tiến hành thí nghiệm sau:

Bước 1: Rót 3 ml dung dịch saccarozo 1% vào ống nghiệm và rót tiếp vào đó 1 ml dung dịch H2SO4 10%. Đun nóng ống nghiệm khoảng 5 – 10 phút sau đó để nguội.

Bước 2: Cho từ từ dung dịch NaOH 1-% vào hỗn hợp cho đến khi quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Bước 3: Thêm khoảng 1ml dung dịch CuSO4 5% vào ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau:

(a) Tại bước 1, xảy ra phản ứng thủy phân saccarozo.

(b) Sau bước 3, dung dịch thu được có màu xanh lam.

(c) Ở bước 2, NaOH vừa trung hòa axit vừa tạo môi trường kiềm.

(d) Ở bước 3, nếu thay CuSO4 bằng CuCl2 cho kết quả tương tự.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu hỏi : 674598

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học cacbonhydrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) đúng, vì C12H22O11 ⟶ Glucozo + Fructozo

  (b) đúng, vì các sản phẩm thủy phân đều tạo phức xanh lam với Cu(OH)2

  (c) đúng, vì NaOH trung hòa axit và tạo môi trường bazo, CuSO4 $\xrightarrow{{O{H^ - }}}$  Cu(OH)2.

  (d) đúng, CuSO4 hay CuCl2 đều cung cấp Cu2+ cho phản ứng tạo Cu(OH)­2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com