Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây là điểm mới trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1920-1930 so với các sĩ phu tiến bộ đầu thế kỉ XX?

Câu 674637: Nội dung nào sau đây là điểm mới trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1920-1930 so với các sĩ phu tiến bộ đầu thế kỉ XX?

A. Chú trọng trang bị lí luận cách mạng cho thanh niên trí thức yêu nước.

B. Kết hợp đồng thời đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

C. Xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong một chính đảng thống nhất.

D. Tập hợp lực lượng cách mạng gồm nhiều tầng lớp trong xã hội.

Câu hỏi : 674637

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tìm điểm mới.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm mới trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920 – 1930 so với hoạt động của các sĩ phu tiến bộ Việt Nam đầu thế kỉ XX là chú trọng trang bị lí luận cách mạng cho thanh niên trí thức yêu nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com