Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cương lĩnh chính trị (2-1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và Luận cương chính trị (101930) do Trần Phú khởi thảo có điểm chung nào?

Câu 674638: Cương lĩnh chính trị (2-1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và Luận cương chính trị (101930) do Trần Phú khởi thảo có điểm chung nào?

A. Xác định nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của cách mạng là đánh đổ phong kiến.

B. Xác định công nhân, nông dân là những lực lượng nòng cốt của cách mạng.

C. Xác định kẻ thù duy nhất của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc.

D. Nhận thấy khả năng cách mạng của các lực lượng trung gian trong xã hội.

Câu hỏi : 674638

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm chung.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo (10 – 1930) đều xác định công nhân, nông dân là những lực lượng nòng cốt của cách mạng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com